Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna DD Lisków 

 

Inspektor ochrony danych (IOD)
Aleksandra Cnota – Mikołajec
kontakt poprzez e-mail na adres: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl