Wakacyjne retrospekcje: Pamiętamy!

Wszyscy, i to nie tylko w Liskowie, wiemy, że w tym roku przypadają ważne rocznice związane z założycielem naszego Domu Dziecka, ks. prałatem Wacławem Blizińskim. 150 rocznica jego urodzin przypadła 28 lipca, natomiast dzieci wychowankowie Domu Dziecka uczcili ją kilka dni później, bo 2 sierpnia.

Nasza delegacja udała się na cmentarz parafialny, gdzie zgodnie z wolą Księdza Prałata spoczywa jego ciało, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobie ks. Wacława Blizińskiego. Cmentarz zawsze skłania do modlitwy i zadumy a my wszyscy mamy przecież dług wdzięczności wobec tego niesamowitego kapłana.

Kiedy w 1935 roku odbył się Zjazd Wychowanków Ówczesnego Sierocińca, zawarli oni w swojej rezolucji takie słowa: „My byli Wychowankowie Zakładu Wychowawczo – Opiekuńczego w Liskowie, zebrani na zjeździe składamy hołd i wyrazy synowskiego przywiązania i wdzięczności najukochańszemu Ojcu i Opiekunowi naszemu Księdzu Prałatowi Wacławowi Blizińskiemu. Jednocześnie stwierdzamy, że wszczepił w serca nasze najwyższe ideały miłości Boga i Ojczyzny. Metody, jakimi się kierował przy wychowaniu sierocej młodzieży, są najlepsze i jedyne. Ślubujemy być wiernymi katolikami i dobrymi obywatelami ukochanej Matki – Ojczyzny i stać na straży wielkich prawd”.

Nasze upamiętnienie Księdza Prałata niech pomoże również i nam stać się godnymi wychowankami placówki założonej przez tak wielkiego człowieka i patriotę.

Ks. Wacław Bliziński jest bardzo ważną postacią w życiu naszych wychowanków. Jego działalność i ciężka praca dała początek naszej placówce. Dzieci w ten sposób chciały wyrazić swoją wdzięczność za to co od niego otrzymały