Spotkanie z Wicewojewodą Wielkopolski

W dniu 03.03.2016 roku Dom Dziecka w Liskowie gościł Wicewojewodę Wielkopolski Marlenę Maląg wraz z współpracownikami oraz Posła na Sejm RP Piotra Kaletę. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Lisków: Wicestarosta Powiatu Kaliskiego Jan Kłysz, Sekretarz Powiatu Kaliskiego Karina Krymarys, Przewodniczący Rady Powiatu Kaliskiego Mieczysław Łuczak oraz Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec.
Wychowankowie Domu Dziecka otrzymali od Wojewody słodkie upominki. Podczas wizyty, goście z wielkim zainteresowaniem zwiedzali Dom Dziecka oraz Dom Pomocy Społecznej w Liskowie. Wychowankowie zaprezentowali pokoje mieszkalne, pomieszczenia w których spędzają czas wolny oraz przygotowują posiłki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Wicewojewoda podczas poczęstunku, przygotowanego przez naszych wychowanków, rozmawiała z dziećmi o ich zainteresowaniach, wyborze kierunku kształcenia się, perspektywach oraz planach na przyszłość. Na zakończenie wizyty wychowankowie przekazali na ręce Wicewojewody Marleny Maląg oraz Posła na Sejm RP Piotra Kalety prezenty, wykonane podczas zajęć kółek zainteresowań.