Spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Liskowie

W dniu 28 kwietnia 2015 roku w Domu Dziecka odbyło się spotkanie z nauczycielami Szkoły Podstawowej w Liskowie.

Pierwsza część zebrania odbyła się w formie szkolenia przeprowadzonego przez Panią Psycholog Justynę Gałkowską, która jest jedną z nielicznych certyfikowanych terapeutek poznawczo-behawioralnych w Polsce. Szkolenie dotyczyło regulacji emocji, stylów przywiązywania oraz traumy wczesnodziecięcej. Kolejna część spotkania dotyczyła wymiany spostrzeżeń i uwag na temat wychowanków Domu Dziecka. Na zakończenie dyrektor Domu Dziecka Pani Agata Trzęsowska oprowadziła nauczycieli po placówce w celu zapoznania obiektu.