Spotkanie z nauczycielami Gimnazjum w Liskowie

W dniu 24 kwietnia 2015 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Dyrektora Domu Dziecka w Liskowie Panią Agatę Trzęsowską z gronem pedagogicznym z Gimnazjum w Liskowie oraz gośćmi z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu Panią Moniką Rataj oraz Panią Agnieszką Olejnik-Mucha. Celem spotkania było zaprezentowanie i zdobycie cennych informacji na temat zagrożeń i skutków zażywania dopalaczy. Funkcjonariuszki Policji przedstawiły statystyki, które wykazują, że młodzież wciąż najchętniej sięga po marihuanę, dopalacze staja się coraz bardziej popularne.  Młodzi ludzie zaopatrują się w sklepach potocznie nazywanymi „smartshopami” , w których można kupić akcesoria do konsumpcji narkotyków np. fajki wodne, a także substancje psychoaktywne pochodzenia naturalnego oraz syntetycznego.  Podczas wykładu przybliżono charakterystykę dopalaczy oraz skutki uboczne ich zażywania.

Kolejnym punktem spotkania było wspólne opracowanie działań zmierzających do usystematyzowania i usprawnienia pomocy dydaktycznej  i wychowawczej oraz sprawnego przebiegu informacji. Omówiono sprawy  związane z nauką oraz zachowaniem wychowanków, uzgodniono stały kontakt wychowawców Domu Dziecka  z nauczycielami Gimnazjum, który pozwoli na szybkie eliminowanie pojawiających się trudności.