Podziękowanie

W imieniu Wychowanków Domu Dziecka w Liskowie składamy podziękowania dla:

Firmy McKeen Beef z Liskowa

Banku Zachodniego WBK z Kalisza

Pani Moniki Bajan oraz Ewy Kaliszan

Firmy COLIAN z Opatówka

Hurtowni PRZEMED w Stawiszynie

Pani Anety Adamus z Liskowa

Pana Krzysztofa Krysztofowicz – firma Hurt-Detal z Kalisza

Fundacji Wawel z Rodziną

Caritas Diecezji Kaliskiej

Zespołu Szkół im. Stanisława Mikołajczyka w Opatówku

Gimnazjum w Dębe

Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

Szkoły Podstawowej w Nowym Nakwasinie

Szkoły Podstawowej w Stawie

Szkoły Medycznej w Ostrowie Wlkp.

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu

za życzenia i prezenty  z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ten wspaniały gest życzliwości  przyniósł naszym Dzieciom  wiele radości i uśmiechu na twarzy