Podziękowanie za prezenty Świąteczne

Podobny obraz

Wychowankowie naszej placówki składają podziękowania dla:

Pani Marty Simiłowskiej z Piegonisko Kolonia

Zespołu Szkół w Stawie,

Zespołu Szkół w Aleksandrii,

Szkoły Medycznej w Ostrowie Wlkp.,

Bursy Szkolnej w Kaliszu,

Szkoły w Koźminku,

Szkoły w Radliczycach,

Szkoły w Dębem,

oraz Fundacji „Wawel z Rodziną”.

Dziękujemy za okazaną serdeczność oraz prezenty Świąteczne.

Podobny obraz