Podziękowania

226254_boze_narodzenie_bombki_gwiazdki_prezentWychowankowie naszej placówki składają serdeczne podziękowania dla:

Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie,
Zespołu Szkół w Stawie,
Zespołu Szkół w Szczytnikach,
Zespołu Szkół w Aleksandrii,
Firmie Spark International,
Firmie Marker,
Fundacji „Wawel z Rodziną”

za przekazanie darów dla naszych wychowanków w okresie Bożonarodzeniowym.  Przekazane prezenty Świąteczne, traktujemy jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym.