Unieważnienie naboru na stanowisko referenta w Domu Dziecka w Liskowie

unieważnienie naboru na stanowisko referenta w Domu Dziecka w Liskowie