Kółko fotograficzne

Główną ideą prowadzonego programu kółka fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych wychowanków. Jest ono kierowane do wychowanków Domu Dziecka w Liskowie.
Dokumentowanie przemijającego czasu, historii, wydarzeń, ludzi, utrwalanie przemijających zjawisk przyrodniczych, to główne zadania fotografii.
Uwiecznianie najważniejszych wydarzeń z życia różnych ludzi, przyrody, czy własnego życia stało się dla wielu ludzi ważnym hobby i wielką przyjemnością.
Fotografia prowadzi do wyrobienia u wychowanków smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabywania umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.