Grant dla Domu Dziecka w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

loga

Powiat Kaliski otrzymał grant w łącznej kwocie 316.890,00 zł, w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, wesprze Dom Dziecka w Liskowie w formie jednorazowej wypłaty środków w wysokości: 150 750,00 zł

Wyżej wymienione środki zostaną przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Łączna wartość projektu wynosi 352 100,00 zł z czego 35 210,00 zł to wkład własny jednostek uczestniczących.

loga