Drzewo dla Polski

Dzięki akcji  Drzewo dla Polski ogród przy Domu Dziecka w Liskowie został wzbogacony o kolejne drzewa. Akcja działa na zasadzie nominacji kolejnych osób do zasadzenia drzew. W odpowiedzi na wyzwanie postawione przez  Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Starosta Kaliski Krzysztof Nosal  oraz Sołtys Wsi Budy Liskowskie Michał Wojciechowski posadzili lipy przy Domu Dziecka w Liskowie.  Drzewo dla Polski  ma na celu zrekompensowanie masowych wyciek drzew oraz zwrócenie uwagi na problem jakim jest zanieczyszczanie powietrza