Boskie Wakacje

W ostatnim tygodniu tegorocznych wakacji dzieci z Domu Dziecka miały okazję do wypoczynku w Mrówkach nad Jeziorem Wilczyńskim. Obóz zorganizowany przez Parafię z Liskowa i firmę Sun Sport nosił nazwę „Boskie Wakacje”.Dzieci uczestniczyły w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, muzycznych, liturgicznych oraz biblijnych pod znakomitą opieką wychowawców i instruktorów. Brały między innymi udział w takich obozach jak wodne szaleństwo, szkoła przetrwania. Była to wielka dawka ruchu, świeżego powietrza i wody oraz przeżyć duchowych. Nie zabrakło zajęć nocnych z rozpalaniem ogniska bez zapałek, przyrządzaniem polowych posiłków i podchodami. Była oczywiście dyskoteka i właściwie wszystko co dzieci chętnie robią podczas wakacji. Dzieci bawiły się świetnie!