Dane kontaktowe

Inspektor ochrony danych (IOD)
Monika Stegienta
kontakt poprzez e-mail na adres: iod@ddliskow.pl