Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna DD Lisków

 

Inspektor ochrony danych (IOD)
mgr inż. Przemysław Cichowicz
kontakt poprzez e-mail na adres: iod@ddliskow.pl